ATY School
Cơ sở 1 | 112 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Cơ sở 2 | 42 Cầu Xéo – Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM
Cô Bích Thủy: 0932 555 377
Cô Thúy: 0909 30 39 33